Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - MindTravellers

1. Als deelnemer ga je akkoord met de algemene voorwaarden bij het indienen van je boekingsformulier.

2. U bent verplicht zich te houden aan de dieet-, alcohol-, drugs- en medicijnenbeperkingen en bereidingsinstructies zoals vermeld in de boekingsbevestiging en op de website.

3. Wanneer u het reserveringsformulier instuurt, doet u een officieel reserveringsverzoek. U ontvangt dan een boekingsbevestiging, waarmee de boeking bindend is.

4. Als u een boeking wilt annuleren, raadpleeg dan de annuleringsvoorwaarden. Gelieve MindTrallevers tijdig en schriftelijk op de hoogte te stellen. 5. Indien u door onvoorziene omstandigheden niet kunt deelnemen aan een MindTravellers reis, kan in overleg een andere datum worden gekozen.

5. Indien u zelf niet kunt deelnemen, mag iemand anders uw plaats innemen, mits de gegevens van de vervangende deelnemer tijdig worden ingediend en goedgekeurd door MindTravellers.

6. MindTravellers heeft het recht om ceremonies om gewichtige redenen uit te stellen of te annuleren in situaties van overmacht, zoals wetswijzigingen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via de contactgegevens op het boekingsformulier. Er wordt dan een waardebon ter waarde van de betaalde deelnameprijs uitgereikt. De deelnemer kan de voucher inwisselen voor alle toekomstige reizen die door MindTravellers worden aangeboden. Verdere aansprakelijkheidsclaims en schadeclaims van de deelnemer zijn uitgesloten, tenzij deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van MindTravellers.

7. MindTravellers vouchers zijn geldig tot het einde van het derde kalenderjaar volgend op de uitgiftedatum. Na afloop van de periode van drie jaar kunnen de vouchers niet meer worden ingewisseld. Retourneren of annuleren van vouchers is niet mogelijk. Gedeeltelijke verzilvering van vouchers is mogelijk: het resterende bedrag kan binnen de geldigheidsperiode van de voucher worden ingewisseld. De commerciële doorverkoop van vouchers is niet toegestaan.

8. MindTravellers heeft het recht om een persoon uit te sluiten van deelname aan een ceremonie op grond van een goede reden. Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van een boeking tot twee weken voor de reis zijn wij helaas genoodzaakt 25% van het totaalbedrag in rekening te brengen. In dit geval krijgt u 75% van het totaalbedrag terug. Bij annulering van een boeking tussen twee weken en een week voor de reis zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen. U krijgt dan 50% van de totale prijs van de ceremonie terug. Annuleert u een boeking binnen een week voor de reis, dan kunnen wij u geen restitutie geven, aangezien het voorbereiden van een reis intensief is en tijd, geld en energie kost.

Aansprakelijkheid

1. MindTravellers zal zorgdragen voor het goede verloop van de ceremonies.

2. Deelname aan een MindTravellers reis is geheel voor eigen risico van de deelnemer. MindTravellers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij MindTravellers. De klager ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

Medische disclaimers

1. De reizen die wij aanbieden zijn bedoeld ter ondersteuning van de emotionele en spirituele ontwikkeling en niet ter vervanging van een medisch noodzakelijke behandeling of therapie. Bespreek daarom lichamelijke en/of psychische klachten altijd met een gekwalificeerde arts.

2. Meld je altijd voor vertrek als je een lichamelijke klacht hebt of als je extra hulp nodig hebt.

 

Wijzigingen in programmering van ceremonies

1. MindTravellers heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de reizen, bijvoorbeeld als een gids door ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de reis niet (meer) kan (kunnen) verzorgen. MindTravellers zorgt dan voor een professionele en vergelijkbare vervanger. Deelnemers worden hierover voor vertrek geïnformeerd.

Huisregels

1. Onze vestiging in Culemborg is rookvrij, met uitzondering van de daarvoor bestemde rookruimte. Het gebruik van drugs en alcohol is gedurende het gehele verblijf niet toegestaan.

2. Respect voor ieder mens, ongeacht religie, opvattingen, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. MindTravellers is respectvol naar alle deelnemers en verwacht van deelnemers ook respect voor elkaar.

3. MindTravellers heeft de locatie in Culemborg zorgvuldig gekozen om de deelnemers een veilige en leefbare omgeving te bieden tijdens hun verblijf. Behandel de locatie en de omgeving met zorg, zoals uw eigen huis. Samen zorgen we voor schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

4. Deelnemers die zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of huisregels, of de instructies van het personeel van MindTravellers niet opvolgen, kunnen van deelname worden uitgesloten. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van betaling.

5. Tijdens het verblijf en de ceremonie mogen alleen video-, film- of geluidsopnamen worden gemaakt met voorafgaande toestemming van MindTravellers en, indien relevant, de overige deelnemers. Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze voorwaarden

× Chat