MindTravellers helpt Universiteit van Maastricht met onderzoek naar de effecten van Ayahuasca

Het is wetenschappelijk bewezen: bij een ayahuasca-ervaring ontstaan nieuwe verbindingen in het brein. Die leiden tot herevaluatie van herinneringen. En tot een betere kwaliteit van leven. MindTravellers doet mee aan dit baanbrekende onderzoek.

De Universiteit van Maastricht doet onderzoek naar de invloed van Ayahuasca op gezondheid en welzijn. Dr. Kim van Oorsouw, neuropsycholoog verbonden aan deze universiteit, is betrokken bij onderzoek om de levensveranderde ervaringen met Ayahuasca vanuit de wetenschap te verklaren. Wat gebeurt er precies in de hersenen wanneer je onder invloed staat van het plantmedicijn? Onderzoek met behulp van hersenscans heeft duidelijk gemaakt dat ayahuasca zorgt voor een toename van activiteit in het gehele brein. Daardoor ontstaan nieuwe vertakkingen en nieuwe verbindingen. Dat maakt het mogelijk gebeurtenissen uit het verleden te her-evalueren. Daarnaast worden de korte- en langetermijneffecten van Ayahuasca in kaart gebracht. Recente uitkomsten maken duidelijk dat ayahuasca van positieve invloed is op de levenskwaliteit en zorgt voor een afname van stress, angst en depressie. Al na een na één ervaring met Ayahuasca kun je heel anders in het leven komen te staan.

Het is echt een aanrader om dit filmpje te bekijken:

MindTravellers werkt mee aan het onderzoek!

Omdat Mindtravellers het onderzoek van de Universiteit van Maastricht toejuicht en ons is verzocht om eraan mee te werken, zullen wij je vragen of je bereid bent om vragenlijsten in te vullen. Natuurlijk staat het je vrij om niet mee te doen. Als je er wel voor openstaat, zal je uitvoerig ondervraagd worden op verschillende onderwerpen.

Meedoen houdt het volgende in:
  • Je vult drie keer een online vragenlijst in: voor je ayahuasca-reis, dan zo snel mogelijk na je ayahuasca-reis (het liefst binnen een dag) en dan nog eens een maand na je ayahuasca-reis.

  • De vragen gaan over jouw persoon, de manier waarop je in het leven staat veranderingen na je ayahuasca-reis en aanhoudende effecten die je bemerkt. Ook bevatten de vragenlijsten enkele psychologische testen.

  • Het invullen duurt ongeveer 15 á 30 minuten per keer.

  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.

  • Je kunt altijd stoppen met deelname.

Iedere deelname betekent een nuttige bijdrage aan nieuwe wetenschappelijke inzichten! MindTravellers zou bijzonder graag in de toekomst deze onderzoeken verder uitbreiden naar speciale groepen als gedetineerden, blinden, lichamelijk gehandicapten en terminale patiënten. Zij kunnen, allen op een unieke manier, veel baat hebben bij een ervaring met Ayahuasca. Bij terminale patiënten kan een dergelijke ervaring ertoe leiden dat zij minder angstig worden voor de dood. Lichamelijk gehandicapten hebben de kans een betekenisvolle reis te maken, waarbij ze niet gehinderd worden door hun fysieke beperkingen. Datzelfde geldt voor blinden: ze zullen visuele visioenen kunnen beleven, waardoor er een nieuwe wereld voor hen opengaat. Gedetineerden kunnen inzichten opdoen over waar het fout ging en over hun eigen rol bij wat ze hebben gedaan. Deze grote mogelijkheid tot totale zelfreflectie geeft mooie kansen van verbetering.
× Chat